Titular notícies

Curs de resolució positiva de conflictes en l'àmbit educatiu i de l'ensenyamentEl proper 6 de maig s'organitza aquest curs com a resultat d'un conjunt de necessitats detectades i expressades en l'anàlisi i el tractament de la conflictivitat en els centres educatius i de l'ensenyament.

En el nostre entorn hi ha una preocupació creixent envers els episodis de manifestacions violentes que es produeixen sovint en els centres escolars. És per això que els agents educatius (professors, família, escola, etc.) ens expressat la necessitat de tenir i elaborar eines i recursos a mida per a poder gestionar amb qualitat aquesta realitat.

A curt termini, la capacitat de donar una resposta als conflictes pot esdevenir una oportunitat educativa per aprendre a construir un altre tipus de relacions i generar confiança entre els agents: alumnes, professors, família, direcció. A llarg termini, els conflictes poden ajudar a preparar a les futures generacions per a la vida, aprenent a fer-se valer i respectar els propis drets sense necessitat de fer servir la violència.

A través d’aquesta formació proposem unes formules, unes eines i uns recursos pràctics per tal que el professorat , amb la implicació de tots els altres agents, pugui gestionar i resoldre positivament els conflictes a les aules i/o centre educatiu, ensenyant a les futures generacions models d’actuació no violents que permetin resultats satisfactoris per a tots i totes.

Dates: 6 de maig al 18 de juny de 2011
Hores: 40
Horari: online i 2 caps de setmana presencials
Matrícula: Fundació UdG
Lloc de realització: campus online de la Universitat de Girona i instal·lacions de la Fundació UdG al Campus Universitari de Montilivi.
Preu: 395 €

07/04/2011
Xavier Pastor
Últimes Notícies

Organitza  
 
Col·labora:    
Generalitat de Catalunya Associació Catalana de Municipis
Ajuntament de Girona Ajuntament de Figueres Ajuntament de Torroella de Montgri
Ajuntament de Ripoll iwith.org internet per ONGs  CNSA
Federació Catalana de Voluntariat Social  Consorci Acció Social de la Garrotxa Teaming