Titular notícies
Nombre de resultats 1 per a equips humans

26/02/2011 - Los retos en la gestión de las organizaciones no lucrativas: Claves para el fortalecimiento institucional del tercer sector.
Los retos en la gestión de las organizaciones no lucrativas: Claves para el fortalecimiento institucional del tercer sector.Llibre del 2004 i plenament vigent. Els seus autors subratllen dues idees: 1) Estat, ONL i empreses no poden plantejar-se en l'entorn actual la realització de les seves missions i la consecució dels seus objectius comptant únicament amb els seus mitjans i capacitats; i 2) per a afrontar aquest salt, el tercer sector ha d'enfortir-se institucionalment: rendir comptes, generar confiança, reforçar els òrgans de govern, establir-se col·laboracions estratègiques amb tercers, tenir uns equips humans competents, dur a la pràctica la gestió relacional, etc.
Amb el suport  
 
Col·labora:    

 
Ajuntament de Girona


 CNSA


 


 Consorci Acció Social de la Garrotxa