Titular notícies

Oferta de feina servei de mediació nocturna BAIX EMPORDÀFITXA DE PERFIL PROFESSIONAL

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE FEINA

Mediadores/mediadors per a un servei de mediació en un municipi costaner de la comarca del Baix Empordà

NOMBRE DE VACANTS

2

OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE FEINA

Treballar conjuntament i coordinadament amb el cos de la policia local i amb els propietaris, responsables i personal dels locals d’oci nocturn per tal de prevenir i gestionar els conflictes que es puguin donar dins d’aquests espais i a la via pública.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les persones seleccionades s’incorporaran a un servei que te com a objectiu la realització d’un diagnòstic, sessions de formació i tasques de prevenció (pedagògiques, informatives, de sensibilització, ...) i de gestió de conflictes.

Això passa per saber quines són les situacions de conflicte habituals susceptibles de poder intervenir abans de que escalin i es materialitzin amb violència.

Concretament:

>    Fer actuacions de mediació i de Resolució de conflictes.

>    Ajudar a actuar coordinada i conjuntament amb tots els actors que operen en les zones d’oci nocturn per prevenir i gestionar positivament els conflictes de baixa intensitat.

>    Col·laborar amb el personal dels locals d’oci nocturn a gestionar els desencontres, discussions i tensions amb el veïnatge i amb els usuaris i donar-los suport per gestionar els conflictes que es puguin produir.

>    Cooperar amb la policia local a gestionar les situacions conflictives que generades en els locals d’oci nocturn puguin traspassar a l’espai públic o que es puguin ocasionar en aquest espai.

RESPONSABILITATS

Gestió de conflictes socials en l'espai públic, per a la contenció, control i seguiment d’incidents i conflictes relacionats amb la convivència en zones d’oci nocturn.

FORMACIÓ REQUERIDA

Curs en mediació nocturna o en zones d’oci nocturn + Diploma d’Especialització, Postgrau o Master Universitàri en la Mediació, Gestió i Resolució de Conflictes socials, públics i comunitaris. Aquesta formació ha d’estar homologada pel departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Carnet de conduir A o B.

Coneixements mínims d’anglès per poder mantenir una conversa fluida i escriure correctament en aquest idioma. Preferentment títol First Certificate in English.

Es valora el coneixement d’altres idiomes: francès, alemany, italià,...

EXPERIÈNCIA PRÈVIA

Es valora de forma rellevant l'experiència en gestió i resolució de conflictes, especialment relacionada amb l’area d'especialització.  

Es valora experiència en la conducció i dinamització de grups.

Es valora experiència en l'àmbit de la intervenció social, ja sigui a través d'administracions o organitzacions del tercer sector.

APTITUDS:

Iniciativa,  Autocontrol, Orientació al client, Empatia, Assertivitat, Pensament analític, habilitats negociadoresi mediadores, gestió emocional, de situacions de crisi.

S’OFEREIX:

Contracte laboral indefinit de durada: 3 mesos  

Horari: de 22.00 hores de la nit a 05.00 hores* de la matinada, distribuït de la següent manera:

Mesos: del 15 Juny al 15 de setembre.

Equip de la setmana: Dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.

Equip de cap de setmana: divendres, dissabte i diumenge.

*L’hora d’inici i fi del servei es pot veure sensiblement modificada segons l’evolució de l’oci nocturn i les necessitats del municipi.

Equip de la setmana: 35 hores
1.954 € bruts mensuals

Equip de cap de setmana: 21 hores
1.172 € bruts mensuals.

Si esteu interessades o interessats adreceu un correu electrònic a info@resoluciodeconflictes.org amb l'assumpe BAIX EMPORDÀ adjuntant el vostre curriculum vitae de com a màxim 2 pàgines abans del 5 de juny de 2021.

Últimes Notícies

Organitza  
 
Col·labora:    
Generalitat de Catalunya Associació Catalana de Municipis
Ajuntament de Girona


 CNSA

 Consorci Acció Social de la Garrotxa